Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Başbakanlık Genelgesi

Ülkemizde ekmek israfının önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması amacıyla Hükümetimiz tarafından 17 Ocak 2013 tarihinde başlatılan ve Kuruşumuz koordinatörlüğünde yürütülen “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile ilgili Başbakanlık Genelgesi, 02 Nisan 2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede bakanlıklar, valilikler, belediyeler, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; alacakları tedbirler ve yapacakları faaliyetlerle kampanyayı destekleyecekleri, tüm yurtta etkin bir biçimde yürütülecek olan çalışmalarla israfın önlenmesi hususunda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturulmasına azami ölçüde katkı sağlayacakları belirtiliyor.

Genelgede ayrıca kampanyanın tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde, tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilmesine, ekmeğin israf edilmemesi bilincinin tüm fertlerimiz için bir yaşam biçimi haline gelmesinin özendirilmesine vurgu yapılırken, bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı belediyeler ve il özel idarelerine özel görevler veriliyor.

Genelgede ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; halkımız, sivil toplum kuruluşları, memur, işçi ve işveren kuruluşları, meslek oda ve birlikleri, ulusal ve yerel basın ile özel sektörün, çok önemli bir insanlık görevi olan bu kampanyaya gönüllü olarak her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına olan inancın tam olduğu belirtiliyor.

 

Söz konusu Genelge İçin lütfen tıklayınız: